SCHENGENSKO OBMOČJE

Opis gesla: 
OBMOČJE V EVROPSKI UNIJI, KI GA DOLOČA SCHENGENSKI SPORAZUM
Ostali opisi
Predlog za izbris: