FENIČANI

Opis gesla: 
NEKDANJE LJUDSTVO TRGOVCEV IN POMORŠČAKOV OB SREDOZEMSKEM MORJU
Ostali opisi
Predlog za izbris: