TNALOVKA

Opis gesla: 
Z ZEMLJO POMEŠANI LESNI ODPADKI, NASTALI OB SEKANJU, CEPLJENJU DRV NA TNALU
Ostali opisi
Predlog za izbris: