PLEJADA

Opis gesla: 
SKUPINA POMEMBNEJŠIH LJUDI V DOLOČENEM ČASU, KI HIH DRUŽI ENAKA DEJAVNOST, INTERESI
Ostali opisi
Predlog za izbris: