ELAM

Opis gesla: 
STAROVEŠKA DRŽAVA SEVEROVZHODNO OD IZLIVA EVFRATA IN TIGRISA
Ostali opisi
Predlog za izbris: