IZPREVRŽENKA

Opis gesla: 
ŽENSKA, KI RAVNA NASPROTNO DRUŽBENIM NORMAM, ZLASTI GLEDE SPOLNOSTI
Ostali opisi
Predlog za izbris: