NAREDNIK

Opis gesla: 
PODOFICIRSKI ČIN V NEKATERIH VOJSKAH
Ostali opisi
Predlog za izbris: