Delo

BesedaOpis

Komentarji

Zap št. 1122
Stran 28
Datum izida 17. Julij 2021
MATJAŽ/KLOPČIČ, SMRADUH, OBRATOVODSTVO, PAUSINI, SEATTLE, AKI, LHOTKA, CP, TRS, ANDI, OVENIST, NOLI, IDE, AED, VODILO, TATEJ, ŠERKO, RUM, OKLJUK, OSAMLJENOST, ČEKAN, NAJEM, EKAVKA, BIOSFERA, ENAČICA, NAV, ARNOLD, MLIVKA, RAC, MLINŠE, PEKRČAN, ANI, DITKA, EMS, NAIVA, INERCIJA, LEAR, ROKA, KVAS, ČOPEK, NAIR, ADAMSIT, KOS, SRBORITKA, MK, VOTIV, OPART, TIR, OER, DVOR, OVEN, KRANJEC, DARS, AMANDA, SALTEN, RJAZAN, ČISTKA, ULJ, TRJAČE, TEKALO, EGOIST, KOC