NAREDNIK

Opis gesla: 
PODOFICIRSKI ČIN ZA STOPNJO VIŠJI OD PODNAREDNIKA
Ostali opisi
Predlog za izbris: