KORADA

Opis gesla: 
VZPETINA V SOŠKI DOLINI; 812 M
Ostali opisi
Predlog za izbris: